Teamcoaching

Ieder team heeft een eigen dynamiek en is uniek. In een aantal situaties wil je graag invloed uitoefenen op die dynamiek. Bijvoorbeeld omdat er een externe of interne verandering is die van het team een nieuwe aanpak vraagt. Het is de uitdaging voor het team om heldere doelen te formuleren en zich daaraan te committeren, de rollen helder te omschrijven en binnen het team te verdelen, procedures opnieuw te bezien en de communicatie en uitwisseling daarover te stimuleren. Teams komen in dat proces hun eigen thema’s tegen: vertrouwen, de bereidheid om conflicten aan te gaan, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid.

Veranderingen bieden daarmee teams een kans om de onderlinge cohesie en de effectiviteit te vergroten en bestaande patronen opnieuw te bezien en waar nodig deze om te buigen.
Bij teamcoaching staat het leren van de groep centraal, in de context van het systeem van organisatie, product, klanten en markt.