Omgaan met verandering

Verandering hoort bij het leven. Veel organisaties merken dat het belangrijk is om wendbaar te zijn. Van medewerkers verwachten we daarbij dat zij bereid zijn tot veranderen en ontwikkelen.

In de praktijk roept een verandering nogal eens tegenstrijdigheid op. Aan de ene kant begrijpen we dat we er niet onderuit kunnen en weten we welke stap er nodig is. Aan de andere kant willen we nog graag bij het oude blijven. We kunnen dan moeilijk wennen aan de nieuwe plek of gewoonte. We treuzelen met het zetten van stappen terwijl die stappen ons verder zouden brengen. Of het lijkt ons koud te laten wat er nog besloten wordt.

We kunnen er voor kiezen om een niet afgemaakte verandering alsnog te voltooien. In de ruimte die daarna ontstaat kan er naar de toekomst en de (hernieuwde) mogelijkheden gekeken worden en ontstaat er weer energie om actie te ondernemen.