Communicatie

Training Open communicatie (tweedaagse)

 • helder verwoorden van gedachten, meningen en gevoelens
 • luisteren, doorvragen en samenvatten van het verhaal van de ander
 • het verbale en het non-verbale niveau
 • constructieve feedback hanteren en uitnodigen tot uitwisseling
 • relaties bouwen en onderhouden
 • werkelijke aandacht en verdiepen van het contact
 • communicatiestijlen
 • slecht nieuwsgesprek
 • omgaan met verschillende belangen

Training Assertiviteit (eendaagse)

 • kenmerken van de assertiviteitsstijlen
 • het verder ontwikkelen van de assertieve eigenschappen
 • leren nee zeggen en overtuigend een verzoek doen
 • lastige situaties op het werk

Training Adviesvaardigheden (tweedaagse)

 • de specifieke positie van intern adviseur
 • de verschillende rollen
 • invloed uitoefenen binnen de verschillende werksituaties
 • interactie op een prettige en constructieve manier te sturen
 • inzicht in het eigen (non-verbale) gedrag en en overtuigingen en waar dit belemmerend en waar bekrachtigend werkt
 • het maken van een netwerkkaart en deze strategisch bij het adviestraject inzetten
 • inzicht in persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelpunten en zetten een eerstvolgende stap daarin
 • kunnen een heldere argumentatie en een advies presenteren.