Training Communicatie als succesfactor voor organisaties

Wat maakt dat organisaties kwaliteit leveren? Eén van de belangrijkste succesfactoren voor organisaties is goede communicatie tussen verschillende teams. Als je naar je eigen organisatie kijkt dan herken je die plaatsen waar op eilandjes wordt gewerkt. Dat zelfstandig werken ongemerkt is veranderd in ‘ieder gaat z’n eigen gang’.
Op cruciale momenten wordt duidelijk dat er geen informatie is gedeeld en dat er heel verschillende verwachtingen zijn. Soms werken afdelingen niet samen omdat de leidinggevenden het niet met elkaar kunnen vinden. De communicatie wordt dan tot een minimum beperkt, met nadelige gevolgen voor iedereen die erbij betrokken is.

Een succesvolle organisatie heeft daarom bruggenbouwers nodig. Mensen die het belangrijk vinden om samen doelen te realiseren en tijd nemen om af te stemmen. Mensen die open staan voor verschillen en in staat zijn om deze te overbruggen.
Initiatief nemen om informatie uit te wisselen levert uiteindelijk meer kwaliteit, veel tijdwinst en werkplezier op. Wanneer je flexibel bent in je communicatie kun je met veel verschillende mensen samenwerken.Maan, training en coaching verzorgt de tweedaagse training communicatie op 8 en 22 november a.s. in Amersfoort. In de training komen o.a. gesprekstechnieken en verschillende communicatiestijlen aan bod.

Ook nieuwsgierig naar het effect van jouw communicatie?