Thema avond Omgaan met de innerlijke criticus

Regelmatig organiseer ik laagdrempelige thema-avonden waarbij we met een kleine groep mensen werken met opstellingen rondom een thema. Op dinsdag 23 mei a.s. is het thema ‘omgaan met de innerlijke criticus’.

De innerlijke criticus is het deel van ons dat streng, vermanend, eisend of bestraffend kan zijn. Misschien ken je dit deel al een aantal jaren. Het is echter ook mogelijk dat het leven met de innerlijke criticus heel normaal voor je (geworden) is of dat deze innerlijke criticus meer ondergronds haar werk doet. Als gevolg van de innerlijke criticus voelen we ons vaak kleiner dan we zijn en verliezen we een stuk plezier. Ook belemmert het ons om spontaan in actie te komen. Op deze thema-avond onderzoek je via opstellingen de interactie tussen de criticus en andere delen in jou. Dit kan onderdrukken, vechten, klein houden of nog iets anders zijn. Door dit te aanschouwen ga je deze innerlijke strijd in het dagelijkse leven herkennen. Je bent sneller in staat om je in het moment zelf hiervan los te maken. Na het aankijken kan er een beweging ontstaan naar meer harmonie, zelfliefde, mildheid, plezier en vrij zijn.
Deze avond is voor iedereen die herkenning heeft op: te hoge eisen stellen, jezelf bekritiseren, perfectionisme, jezelf klein houden en imposter syndroom.
Ervaring met opstellingen is niet nodig. Geef je nu op door een mail met je naam, mailadres en telefoonnummer.

Thema: Omgaan met de innerlijke criticus.
Wanneer: dinsdag 23 mei 2023
Begeleiding: Jenny Kieskamp
Tijd: 19.30 – 21.30
Adres: Agro Business Park 71 , Wageningen
Vergoeding € 30,00.

Thema-avond Opstellingen over ‘ruimte innemen’

Donderdag 2 november 2017 van 19.30 tot 21.30 uur in Wageningen, begeleiding Jenny Kieskamp

Op de thema avond ‘ruimte innemen’ ervaar je samen met anderen in opstellingen wat het onderwerp jou te vertellen heeft. Ruimte innemen betekent je plek innemen in je gezin, vriendenkring of op het werk. Ruimte innemen is ook nodig als je invloed wilt uitoefenen. Misschien roept het begrip ‘ruimte innemen’ allerlei associaties en gemengde gevoelens bij je op. Dan is deze avond zeker iets voor jou.

Meer informatie & aanmelden »

Workshop ‘Gezond omgaan met stress’

Workshop Gezond omgaan met stress Ede / Wageningen / Arnhem… meer regie over je vitaliteit

Iedereen beleeft dagelijks momenten van stress. Dit kan positief uitpakken en het beste in je naar boven halen. Wanneer je echter te veel en langdurig stress hebt, kun je overspannen raken en zelfs op weg zijn naar een burn-out.

Je ontdekt in deze workshop ‘omgaan met stress’ het verschil tussen gezonde en ongezonde stress.  Hoe het nu is met de balans tussen je draaglast en draagkracht en welke stappen je kunt zetten om gezonder om te gaan met stressbronnen op weg naar meer vitaliteit. Je krijgt korte achtergrondinformatie en oefent vooral veel zelf en met groepsgenoten.

dinsdag 10 oktober 2017, 13.30 – 16.30 uur, Wageningen

Meer informatie & aanmelden »

Workshop ‘Ontspanning en ik’

Workshop Ontspanning | Wageningen, Ede, VeenendaalHet VWI over de workshop: “Bij Jenny Kieskamp kon je in een kleine setting met opstellingen bekijken hoe je verhouding is tot ontspanning. Sta je er dichtbij, of sta je er met je rug naartoe? Hoe wil je graag met ontspanning omgaan? Er kwamen veel vragen en met de begeleiding van Jenny kom je ook snel tot de kern. Goed om samen te doen, je leert elkaar meteen beter kennen. Ook erg leuk om te ervaren hoe snel opstellingen je kunnen verduidelijken waar je staat en wat je nodig hebt.”

Als je dit ook eens wilt ervaren is er op 8 juni nog kans om aan deze workshop mee te doen.

Ontspannen de zomervakantie in?

Workshop: ‘Ontspanning en ik’
Tijd: donderdag 29 juni van 19.30 tot 21.30
Locatie: Marijkeweg 22, Wageningen
Groepsgrootte: max 6 personen
Vergoeding: € 25,00
Aanmelden via: post@maan.nu met vermelding van voor en achternaam en telefoonnummer

Doen we het goed?

Op de vraag: Wat willen jullie leren? antwoordden een aantal teamleden: we willen graag weten of we het goed doen. Ze vroegen zich af: liggen we wel op schema? Is onze opdrachtgever tevreden?

Deze vragen helpen om het resultaat en de voortgang te checken. En zeker belangrijk als je weet dat het team aan een nieuwe opdracht is begonnen. Het zegt ook iets over waar de teamleden hun normen vandaan halen: ze vragen het aan anderen.

Medewerkers met deze voorkeursstijl (externe referentie) ontvangen graag duidelijke leiding, accepteren makkelijk besluiten van meerderen en horen graag of ze het wel of niet goed hebben gedaan.

Medewerkers met een interne referentie doen dat anders. Zij hebben in zichzelf een beeld van waar het resultaat aan moet voldoen en waar ze nu op schema zouden moeten zijn. Zij toetsen het aan hun innerlijk beeld en opvattingen en evalueren zelf of ze het goed hebben gedaan. Mensen met een sterke interne referentie hebben nogal eens moeite om besluiten van anderen te accepteren ook al is het een goed besluit. Ze werken graag zelfstandig en zijn vaak goede ondernemers.

Op de vraag: hoe weet je dat je het goed hebt gedaan kun je dus als antwoord krijgen:

  • dat bepaal ik zelf of
  • dat heeft een ander bevestigd.

Het voordeel van het hebben van de strategie ‘normen gesteld door jezelf’ is dat iemand zichzelf goed kan motiveren. Ook weten deze mensen vaak goed wat ze met hun loopbaan willen.

Daarbij staan mensen met een sterke externe referentie open voor de mening van anderen. Hij of zij voelt goed aan wat andere personen in de organisatie belangrijk vinden en kan zich daar goed naar voegen.

Wat is jouw voorkeur als het gaat om normen? En in welke context kun je nog iets meer van de andere stijl inzetten omdat je weet dat je dan meer resultaat behaalt?

Om de interne referentie aan te spreken kun je jezelf de vraag stellen: Wat vind ik zelf? Wat is mijn gevoel hierbij?

Wil je de externe referentie erbij betrekken dan gaat het om: Wat vinden anderen hiervan? Hoe zou dit anderen kunnen beinvloeden?

 

 

 

 

Timemanagement, van wie ben jij afhankelijk?

In timemanagement trainingen komt vaak een interessante discussie naar voren, hoe verhoud je je tot de prioriteiten van de individuele medewerker en die van (anderen in) de organisatie. Zo vindt Karel uit team A het logisch om het formuleren van de voorwaarden voor een nieuw ICT-project opnieuw door te schuiven naar volgende week dan heeft hij – zoals het er nu uitziet – wat meer ruimte in zijn agenda. Ondertussen zit collega Chris van de andere afdeling te wachten tot hij eindelijk het project kan oppakken en heeft daarbij de input van Karel hard nodig. Hij weet ook dat hij juist deze week tijd heeft ingepland om het programma te ontwikkelen en dat hij komende weken vol zit met andere verplichtingen zoals het aanleveren van de managementcijfers.

Hoe vaak weten we van elkaar niet waar we mee bezig zijn en wat de ander van ons verwacht? En het gaat meestal niet om ‘peanuts’ maar om belangrijke projecten of om uitvoering van nieuw beleid. Om als organisatie goed te functioneren is het erkennen van de wederzijdse afhankelijkheid een belangrijke factor.

Van wie ben jij afhankelijk als het gaat om het halen van je deadlines? Wat heb je concreet van je collega of manager nodig? Hoe groot schat je de kans in (op een schaal van 1 – 10) dat de ander precies hetzelfde beeld heeft van wat jij in je hoofd hebt? Scoor je lager dan een 8……. pak de telefoon of strek je benen en check even of je hebt over hetzelfde aantal meters, de datum, de klantgroep, de details (of toch alleen de hoofdlijnen)…

Naast invloed uitoefenen op de samenwerking met collega’s om je doelen te halen, zijn de basics om effectief en plezier je werk te doen:

  • een overzichtelijke week en dagplanning kunnen maken, met als achterliggend perspectief een helder jaarplan;
  • dagelijks je prioriteiten voor ogen hebben en in staat zijn om 90% van je deadlines te halen;
  • het kennen van je werkstijl, je drijfveren en de valkuil en weten hoe je die omzeilt;
  • en weten waar je tijd kan winnen!

Wil je meer regie en grip op je werk? Meldt je dan aan voor meer informatie over de training timemanagement en ontvang de eerstvolgende data a.s. kijk op http://time-management.nu/

We verzorgen ook trainingen en workshops timemanagement incompany

Ben jij van het leren of van het presteren?

 

Leren doen we als vanzelf, je hoeft maar naar een klein kind te kijken dat leert lopen. De hele dag door is het aan het oefenen, één-twee stappen en boem. En dan direct weer opnieuw beginnen, onvermoeibaar. Leren is voor kinderen een spel. Hoe leuk vinden we het als volwassenen nog om te leren? Hoe is het om ‘op je plaat te gaan’, te falen? En wat is dan je reactie? Nog eens proberen! Of juist je terugtrekken ‘dat moet ik niet nog eens proberen’. Of ga je uitleggen waarom het zo is gegaan en dat je er ook niets aan kunt doen. Ik moet mezelf regelmatig aanmoedigen om het weer opnieuw te proberen: toe maar, nog een keer! En net zo belangrijk: ‘hoe ga je het de volgende keer anders doen?!’

 Kun je je nog het moment herinneren dat je als kind een compliment kreeg? Ik weet nog goed hoe ik bij handvaardigheid op de basisschool een compliment kreeg van de leerkracht toen ik in de 10-uur-pauze de stekker van de cirkelzaag voor de zekerheid uit het stopcontact haalde. Je doet iets en je krijgt een compliment. Blijkbaar is het goed als ik het op die manier doe. Als je vaak een compliment krijgt voor hetzelfde gedrag(verantwoordelijkheid nemen in dit geval) zul je geneigd zijn om het zo te blijven doen. (Mijn valkuil werd vervolgens dat ik minder snel aanvoelde waar de verantwoordelijkheid van de ander begon). Het leren is dan stilgezet. 

We hebben geleerd om onze doelen SMART te maken zodat we kunnen meten of we het hebben gehaald. En het liefst zeggen we natuurlijk, het is gelukt, kijk eens hoe goed ik het gedaan heb?! Om met plezier te leren hebben we naast de SMART doelen ook leerdoelen nodig. Daarbij mag je gewoon zeggen: ik wil graag beter worden in engelse conversatie. Niks targets, gewoon leren door te doen, naar Engeland te gaan, engelse boeken te lezen en nieuwsgierig te zijn naar de betekenis van de woorden die je tegenkomt.
Zo herinner ik me ineens uit m’n studententijd het dagelijkse tafereel waarbij een huisgenoot tijdens het avondeten het Nederlandse woordenboek naast zijn bord had liggen. Hij zocht regelmatig de omschrijving van een woord op dat hij in de krant had zien staan. Als je denkt dat hij de taal niet meester was, vergis je je, hij deed het taalspel al jaren. Ik kende niemand met zo’n grote woordenschat als hij en we hadden tijdens het eten altijd een origineel gespreksonderwerp. 

Ben je van het leren of nog vaak gericht op presteren met de hoop complimentjes te krijgen?
Wat heb je geprobeerd, waarbij je gefaald hebt en ga je nu vol goede moed nog eens proberen? Waarin ga jij jezelf aanmoedigen?
Waarvan zeg jij: daar wil ik graag beter in worden? En waar kun je dat op een leuke manier uitproberen? 

Veel plezier !!

Weet je wat je doet?

 Even een testje: als je een blik werpt in je papieren of online agenda, wat zie je dan?

1) alle werktijd is nog blanco, ik leef met de veronderstelling dat ik zelf mijn tijd ga indelen 2) 75 % van de werktijd is ingevuld met afspraken, afdelingsvergaderingen, team- en project overleg en netwerkbijeenkomsten.
3) anders ……
En wat zegt dat over de kans dat je de deadlines op tijd gaat halen? 

Deadlines zijn zelden gekoppeld aan vergaderingen of aan netwerkbijeenkomsten. Belangrijke deadlines hebben te maken met het aanleveren van een product waar een klant of collega op zit te wachten zodat hij verder kan, een concreet plan of het communiceren van een genomen beslissing met grote impact voor je organisatie. Belangrijke zaken die bepalen of je organisatie succesvol is of niet.

De helft van de mensen schrijft de deadline in de agenda, en je raadt al waar deze staat…. op de dag dat het af moet zijn! De grootste kans om onze deadline te halen hebben we als we in onze planning zetten wanneer we komende weken aan het product of plan gaan werken. 

1. Welk project of taak is zo belangrijk voor jou en voor de organisatie dat je kostte wat het kost de deadline wilt halen?

2. Welke tussenstappen, deelresultaten heb je daarin te realiseren?

3. Geef ze een plaats in de tijd waarbij je zowel van voor-naar-achter plant als ook de check doet door terug te redeneren, als het op 18 mei klaar moet zijn dan moet 3 weken ervoor ……gerealiseerd zij en in de twee weken daarvoor kunnen alle partijen inspraak hebben over….

4. Schrijf deze tussenstappen en deelresultaten in je agenda op een specifiek tijdstip en geef aan hoeveel tijd en wie je daarvoor nodig hebt.

Wanneer je zo je werk inplant merk je dat je agenda(planning) veel sneller volzit dan je denkt. Dit vinden mensen vaak onaantrekkelijk waardoor ze het niet doen. Het is echter een krachtig hulpmiddel om te zien dat je prioriteiten al een groot deel van je werktijd in beslag nemen. Het helpt je om keuzes te maken en nee te zeggen.

Vind je het belangrijk om je deadlines te halen en wil je verder leren hoe je dit kunt doen?Wil je graag meer overzicht en rust in je manier van werken?
Schrijf je dan in voor de eendaagse training timemanagement op vrijdag 20 april, van 9.30 tot 16.30 uur in Wageningen.

 

 

Ambities die uitkomen

Iemand zei vandaag: op m’n dertigste was m’n ambitie om op alle continenten eens geweest te zijn, op m’n 40e was m’n ambitie… je raadt het al: op alle continenten eens geweest te zijn. Dit doet me onmiddelijk denken aan Matt, een ontwerper van games, die z’n baan opzegt, op vakantie gaat met een vriend die hem uitnodigt: ‘Hé Matt, laat je dans eens zien!’ en daar een filmpje van maakt. Kijk zelf hoe dit verder rolt! Mocht je nog twijfelen of ambities/dromen uit kunnen komen….

Training Communicatie als succesfactor voor organisaties

Wat maakt dat organisaties kwaliteit leveren? Eén van de belangrijkste succesfactoren voor organisaties is goede communicatie tussen verschillende teams. Als je naar je eigen organisatie kijkt dan herken je die plaatsen waar op eilandjes wordt gewerkt. Dat zelfstandig werken ongemerkt is veranderd in ‘ieder gaat z’n eigen gang’.
Op cruciale momenten wordt duidelijk dat er geen informatie is gedeeld en dat er heel verschillende verwachtingen zijn. Soms werken afdelingen niet samen omdat de leidinggevenden het niet met elkaar kunnen vinden. De communicatie wordt dan tot een minimum beperkt, met nadelige gevolgen voor iedereen die erbij betrokken is.

Een succesvolle organisatie heeft daarom bruggenbouwers nodig. Mensen die het belangrijk vinden om samen doelen te realiseren en tijd nemen om af te stemmen. Mensen die open staan voor verschillen en in staat zijn om deze te overbruggen.
Initiatief nemen om informatie uit te wisselen levert uiteindelijk meer kwaliteit, veel tijdwinst en werkplezier op. Wanneer je flexibel bent in je communicatie kun je met veel verschillende mensen samenwerken.Maan, training en coaching verzorgt de tweedaagse training communicatie op 8 en 22 november a.s. in Amersfoort. In de training komen o.a. gesprekstechnieken en verschillende communicatiestijlen aan bod.

Ook nieuwsgierig naar het effect van jouw communicatie?