Timemanagement, van wie ben jij afhankelijk?

In timemanagement trainingen komt vaak een interessante discussie naar voren, hoe verhoud je je tot de prioriteiten van de individuele medewerker en die van (anderen in) de organisatie. Zo vindt Karel uit team A het logisch om het formuleren van de voorwaarden voor een nieuw ICT-project opnieuw door te schuiven naar volgende week dan heeft hij – zoals het er nu uitziet – wat meer ruimte in zijn agenda. Ondertussen zit collega Chris van de andere afdeling te wachten tot hij eindelijk het project kan oppakken en heeft daarbij de input van Karel hard nodig. Hij weet ook dat hij juist deze week tijd heeft ingepland om het programma te ontwikkelen en dat hij komende weken vol zit met andere verplichtingen zoals het aanleveren van de managementcijfers.

Hoe vaak weten we van elkaar niet waar we mee bezig zijn en wat de ander van ons verwacht? En het gaat meestal niet om ‘peanuts’ maar om belangrijke projecten of om uitvoering van nieuw beleid. Om als organisatie goed te functioneren is het erkennen van de wederzijdse afhankelijkheid een belangrijke factor.

Van wie ben jij afhankelijk als het gaat om het halen van je deadlines? Wat heb je concreet van je collega of manager nodig? Hoe groot schat je de kans in (op een schaal van 1 – 10) dat de ander precies hetzelfde beeld heeft van wat jij in je hoofd hebt? Scoor je lager dan een 8……. pak de telefoon of strek je benen en check even of je hebt over hetzelfde aantal meters, de datum, de klantgroep, de details (of toch alleen de hoofdlijnen)…

Naast invloed uitoefenen op de samenwerking met collega’s om je doelen te halen, zijn de basics om effectief en plezier je werk te doen:

  • een overzichtelijke week en dagplanning kunnen maken, met als achterliggend perspectief een helder jaarplan;
  • dagelijks je prioriteiten voor ogen hebben en in staat zijn om 90% van je deadlines te halen;
  • het kennen van je werkstijl, je drijfveren en de valkuil en weten hoe je die omzeilt;
  • en weten waar je tijd kan winnen!

Wil je meer regie en grip op je werk? Meldt je dan aan voor meer informatie over de training timemanagement en ontvang de eerstvolgende data a.s. kijk op http://time-management.nu/

We verzorgen ook trainingen en workshops timemanagement incompany